หลักสูตรเก็บชั่วโมงผู้สอบ

แนะนำหลักสูตรการจัดอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมและสัมมนาด้าน การเก็บชั่วโมงผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก www.tpd.co.th/tpd/ หรือ www.hrdesiecenter.com

โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์  091-23456-69, 086-3448654

 

 

 

 

 

 

 

บริการของเรา ประกอบด้วย 

         1.หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

         2.หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร โดยได้รับการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้เป้นหน่วยอบรมและสามารถ                 รับรองการอบรมและเก็บชั่วโมงผู้ทำและผู้สอบบัญชีได้

         3.หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอานามัยฯ ให้เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน(จป หัวหน้างาน)| เจ้าหน้าที่               ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ บริหาร (จป บริหาร)|คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ เทคนิค                   (จป.เทคนิค)

         ดังนั้น มั่นใจได้เลยว่าเราเป็นหน่วยฝึกอบรมและสัมมนาที่ได้มาตรฐานในการจัดฝึกอบรม ท่านวิทยากรประจำศูนย์ของเราเป็นผู้ทรงคุณวุฒิถูกต้องตามหลักกฎหมายกำกหนดอย่างแน่นอน และเราเองพยายามอย่างยิ่งที่จะมอบความรู้และประสบการณ์ที่มีให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนา อย่างเต็มความสามารถเปรียบเสมือนเพื่อน คู่คิด และพร้อมช่วยเหลือองค์กรของท่านให้สามารถพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำพาองค์กรของท่านให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต 

         แม้ว่า อีกไม่นาน ในส่วนภูมิภาคอาเซียนนี้ก็จะ เริ่มเปิดเสรี อาเซียนแล้ว ท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินไปไปกับเรา และพร้อมสู้กับคู่แข่งของท่านในนานาๆประเทศ เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป


***********************************************


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด  ชลบุรี บางแสน ศรีราชา

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ 


สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717, 038-387-718, 086-344-8654 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์ big4_2013@yahoo.co.th


  • อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราในLineเพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจากบริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด ชลบุรี บางแสน ศรีราชาสนใจกรุณาติดต่อ: คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย)038-...
Visitors: 70,367