บริการตรวจสอบบัญชี ชลบุรี ระยอง-ตรวจสอบบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และภาษีอากร

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด ได้ บริการตรวจสอบบัญชี ในเขตชลบุรี ระยอง โดยมีแนวการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

1.การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

   1.1 การจัดทำแนวทางการตรวจสอบบัญชี

   1.2 การจัดทำกระดาษทำการ

   1.3 การทดสอบความถูกต้องของงบการเงินและบัญชี รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องในส่วนที่เป็นสาระสำคัญด้านภาษีอากร รายการเพื่อตรวจสอบอย่างน้อย 20 รายการของแต่ล่ะบัญชี

     (ก) กรณีเป็นรายการบัญชีรับ - จ่าย บัญชีซื้อ - ขาย และเรื่องอื่นๆ

     (ข) กรณีการตรวจสอบเอกสิทธฺ์ การขอข้อมูลธนาคาร ต้องดำเนินรายการทุกรายการ

     (ค) กรณีการยืนยันยอดเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ต้องยืนยันไม่น้อยกว่า 60% ของมูลค่าหนี้

     (ง) กรณีการยืนยันการออกใบกำกับภาษี

     (จ) กรณีเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ

     (ฉ) กนณีที่รายการบัญชีจะทดสอบจำนวนน้อย

       1.4 การตรวจสอบการปรับปรุงกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิทางบัญชีและขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร

             (ก) ตรวจสอบหาความแตกต่างระหว่างนโยบายบัญชีของกิจการกับหลักเกณฑ์ทางด้านภาษีอากร

             (ข) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการตาม (ก) เพื่อยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษ๊อากรตามประวณรัษฎากร

             (ค) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการจัดทำบัญชีพิเศษและการจัดทำรายงานตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

 ข้อ 2 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องชี้แจ้งข้อเท็จจริงพร้อมส่งมอบแนวทางการตรวจสอบบัญชี กระดาศทำการ ตามข้อ 1 (1) และ (2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

         นั้นคือแนวการตรวจสอบบัญชี ตามแนวการตรวจสอบของมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีภาษีอากร โดยบริษัทฯเรารับตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ให้แก่บริษัทฯต่าง หลายบริษัทฯ ในโซนบริษัทฯ ในภาคตะวันออก และในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระยอง เช่น นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ปลวกแดง ระยอง สยามอีสเทิร์น นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ บริษัทในเขตแหลมฉบัง ภาคตะวันออก พนัสนิคมอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี พัทยา ระยอง ตรวจสอบบัญชี   

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด  ชลบุรี บางแสน ศรีราชา

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717038-387-718081-577-9588 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์  topfive2006@yahoo.com


Visitors: 70,367