บริการจดทะเบียน|จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท|จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) รับจดทะเบียนบริษัทชลบุรี, จดทะเบียนพาณิชย์ระยอง, รับจดทะเบียนบริษัทพัทยา, รับจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, เพิ่มทุน ลดทุน เพิ่มวัตถุประสงค์, ลดวัตถุประสงค์, จดทะ

เพิ่มเพื่อน


          จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ | บริการจดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท | จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

จำกัด(หจก.), จดทะเบียนบริษัท จํากัด, การติดตั้งบริษัท จดทะเบียนพาณิชย์ชลบุรี จดทะเบียนบริษัทชลบุรี- จดทะเบียนบริษัทระยอง จดทะเบียนบริษัทพัทยา จดทะเบียนบริษัทศรีราชา จดทะเบียนบริษัทบางบ่อ จดทะเบียนบริษัทปลวกแดง จดทะเบียนบริษัทบางแสนพร้อมให้คำแนะนำในการจดทะเบียนบริษัทแบบไหนที่ดีและเหมาสมกับทางผู้ประกอบการแต่ล่ะประเภทธุรกิจ เราให้บริการ ในเขต ชลบุรี, ระยอง, พัทยา, รับปรึกษาการจดจัดตั้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ ลดกรรมการ เพิ่มกรรมการ ลดทุน เพิ่มทุน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจและดำเนินการ

,เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, เพิ่มทุน ลดทุน เพื่มวัตถุประสงค์, ลดวัตถุประสงค์ เป็นต้น

     > จัดโปรโมชั่น........จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่...คิดค่าบริการจดจัดตั้งเพียง  2,500 บาท/บริษัทฯ รวมจด VAT.  ด้วยครับ  ส่วนค่าธรรมเนียมที่ทางราชการคิดตามจริงครับ พร้อมจดเลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้ฟรีครับ (กรณีขอจด VAT) 

            1. จองชื่อให้....ฟรี

            2. ดำเนินการเตรียมเอกสารการจด

            3. มีทนายเซ็นเอกสาร

            4. มีรายชื่อ ผู้ตรวจสอบบัญชี ลงในเอกสารการจดจัดตั้งอย่างถูกต้อง (ไม่ต้องแอบใส่ชื่อผู้สอบแบบไม่ได้รับอนุญาต)

            5. หลังจดเสร็จคัดเอกสารบริษัทฯให้เรียบร้อยพร้อมดำเนินธุรกรมมบริษัทฯ

            6. จัดเตรียมเอกสารการเปิดบัญชีให้....ฟรี..

            7. พร้อมจด VAT. (เลขภาษีมูลค่าเพิ่มให้).....


                                          ****** แบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้ว...โทรเลย..คุณอุ๋ย..081-577-9588 ******


รับจดทะเบียนบริษัท ,จัดตั้งบริษัทฯ, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน, ในเขต ชลบุรี พัทยา ศรีราชา ปลวกแดง ระยอง

        บริษัทฯของเรา รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนสามัญ และจดทะเบียนภาณิชย์ โดยมีขั้นตอน การรับจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ คือ

               1. การรับจองชื่อบริษัทฯ การจองชื่อบริษัทท่านต้องส่งสำเนาบัตรปชช. และชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษมาให้ทางเรา เพื่อดำเนินการจองชื่อบริษัท ที่ท่านต้องการ หลังการดำเนินการจองชื่อแล้ว ทางเราก็จะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนและดำเนินการขั้นต่อไป

               2. จดทะเบียนบริคณห์สนธิ ดังนั้นหลังดำเนินการจดบริคณห์สนธิแล้วจึงดำเนินขั้นต่อไป

               3.ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ในกระบวนการนี้นั้น ปัจจุบันการดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทนั้นสามารถดำเนินการได้ไม่ยากเท่าไหร่นัก

               4. หลังการดำเนินการจัดตั้งเสร็จแล้ว ก็ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)  และหากลูกค้าต้องการขึ้นทะเบียนประกันสังคมก็ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นขั้นตอนต่อไป

เอกสารหลักฐานในการจดทะเบียนจัดตั้ง มีดังนี้


               1. ชื่อบริษัท ไทย - อังกฤษ

               2.`สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับที่ตั้งบริษัท)

               3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือหุ้น 3 คน พร้อมระบุผู้มีอำนาจลงนาม และกำหนดอำนาจลงนาม

               4. วัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท ในการประกอบกิจการ

               5. การแบ่งจำนวนผู้ถือหุ้น

               6. แผนที่ตั้งบริษัท

               7. ตราบริษัท หรือ แบบตรายางบริษัทที่ท่านต้องการ (หลังจากจองชื่อได้แล้วถึงดำเนินการ)


         ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ท่านควรจะเริ่มเรียนรู้การทำ และการบริหารธุรกิจเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการลงทุน ถึงแม้ว่าท่านจะมีความชำนาญในเนื้องานแล้วก็ตาม แต่งานทางด้านการเงิน การบริหารงานภายในนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของท่านในอนาคตและปัจจุบัน ดังนั้น 

         กรณีที่ท่านจะผันตัวเองจากพนักงานประจำ หรือการทำธุรกิจส่วนตัวมาบ้าง แต่หากท่านคิดจะดำเนินธุรกิจท่านควรคิดและพิจารณาให้1)ท่องแท้ว่าท่านชอบธุรกิจประเภทนี้จริงๆ หรือเปล่า เพราะการทำธุรกิจต้องเกิดจากความรัก ความชอบ การได้ทำแล้วมีความสุข เป็นพื้นฐาน และ 2) ท่านรู้จักธุรกิจนี้หรือมีความชำนาญ มีทักษะในธุรกิจนี้มากน้อยเพียงไร ท่านต้องประเมินตัวท่านเองว่าท่านได้รู้จักมันมากเพียงไร 3) ท่านมีความรู้ด้านบัญชีและภาษีเกี่ยวกับธุรกิจนี้มากน้อยเพัียงไร เพราะท่านจะทำธุรกิจคงไม่ต้องนึกถึงกลยุทธ์ หากท่านยังไม่เข้าใจบัญชีและภาษีอากร เพราะท่านทำงานหนักแทบตายแต่ท่านไม่มีการวางแผนภาษี หรือไม่สนใจและใส่ใจมัน มันก็จะไม่สนใจและใสใจท่านเช่นกัน ทำเท่าไหร่มันก็จะกลายไปเป็นค่าภาษีเกือบหมด เราก็คิดแต่ว่าคิดราคาเท่านี้โอเคล่ะ แต่เราลืมคิดเรื่องภาษี เท่านี้ก็คงไม่ต้องบอกล่ะครับ เพราะภาษีเอาไปกินหมด

         ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจใดๆ เราควรศึกษาหาความรู้ และหาความชำนาญให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นคือการลงทุนในการทำธุรกิจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราตลอดไป มันจะเป็นทั้งรายได้ และค่าใช้จ่ายที่มหาศาล หลายๆท่านมาขอเปิด จัดตั้งบริษัทฯใหม่ๆ กับทางเรา 


          คำถามนำพาความสำเร็จ (ท่านควรคิดและตอบตัวท่านเอง ตามนี้ก่อน)

                  1. ท่านมีแรงบัลดาลใจอะไรที่จะทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทนี้?

                  2. แล้วธุรกิจอะไรที่เป็นแบบอย่างให้กับท่านในธุรกิจที่ท่านจะทำ?

                  3. ท่านคิดว่าท่านมีทุนอะไรบ้าง ที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในธูรกิจที่ท่านจะเปิด?

                  4. แล้วท่านเห็นอนาคตอีก 3-4 ปีข้างหน้าท่านจะอยู่จุดไหนของธุรกิจนี้?

                  5. ผมจะถามเสมอว่าท่านมีความรู้ด้านนี้มากน้อยเพียงไรหรือท่านมีประสบการณ์ด้านนี้มาอย่างไร

                  6. ท่านมีความรู้เรื่องการเงินหรือเปล่า

                  7. ท่านมีพื้นฐานบัญชีและภาษีมั้ย?

                  8. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารคนหรือเปล่า?

                 10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่านมีอะไรบ้าง?

          นี้เป็นเพียงคำถามเล็กๆ ท่านรองถามตนเองดู และรองหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวท่านให้ได้ว่าพร้อมแล้วหรือยังที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง และก็มีคำถามอีกที่ท่านควรจะเตรียมคืด ท่านมีเงินในการดำเนินธุรกิจเท่าไหร่ท่านมีเงินสำรองในการเปิดและดำเนินธุรกิจหรือไม่เพราะการทำธุรกิจหรือเปิดบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจนั้น จำเป็นต้องเตรียมเงินสำรองเพราะต้องใช้เวลากว่าเราจะมีลูกค้าประจำ กว่าบริษัทจะมั้นคง กว่าเราจะเรียนรู้จักปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้อยู่ตัวและนิ้งได้ต้องใช้เวลา โดยปกติ ผมสังเกตจากลูกค้าของผมเองบริษัทฯจะอยู่ได้นั้นต้องสามารถดำเนินธุรกิจแบบมีกำไรและมีการบริหารจัดการอย่างจริงจังต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี ขึ้นไป

          ดังนั้น หากท่านผ่านบทคำถามในใจท่านได้แล้วเรื่องการเปิดธุรกิจนั้นไม่อยากครับท่างเราดำเนินการให้ท่านได้อย่างแน่นอนครับ เพียงท่านมีความตั้งใจและพร้อมจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดและช่วยท่านในการทำธุรกิจตลอดไป ตราบที่ท่านไม่ทิ้งเรา เราก็จะไม่ทิ้งท่านเช่นกัน หลังจากการจัดตั้งบริษัทฯ จะคัดหนังสือรับรองให้ พร้อมเอกสารการเตรียมการเปิดแบงค์ และพร้อมดำเนินธุรกิจ โดยเราเป็นพี่เลี้ยงให้จนกว่าท่านจะแข็งแรงและไปต่อเองได้

          เราบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หจก.ในเขต ชลบุรี ระยอง พัทยา พนัสนิคม เมืองชลบุรี บ้านบึง ชลบุรี หนองมน บางแสน ศรีราชา ปลวกแดง มาบยางพร อมตะซิตี้ เป็นต้น

                                                                                 ******************************************************

                ราคา โปรโมชั่น................ช่วงนี้ จัดกันแบบสบายๆ ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ คิดค่าบริการเพียง  2,500  บาท/การจดหนึ่งบริษัทฯ ที่ไม่รวมค่าธรรมเนียบการจด (ค่าธรรมเนียบคิดตามจริงนะครับที่ต้องจ่ายราชการ)  สนใจจดทะเบียนบริษัท. ติดต่อ.....คุณอุ๋ย  081-577-9588 

 


  เราครอบคลุมการให้บริการ ทั่งประเทศครับ - สำนักงานบัญชีชลบุรี สำนักงานบัญชีพัทยา สำนักงานบัญชีระยอง สำนักงานบัญชีศรีราชา สำนักงานบัญชีบางแสน เป็นต้น

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

แบบฟอร์ม

อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด  ชลบุรี บางแสน ศรีราชา

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

กดปุ่มนี้เพื่อ Add Friends ค่ะ

เพิ่มเพื่อน

 

 

สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717, 038-387-718, 081-577-9588 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์ big4_2013@yahoo.co.th

Visitors: 67,595