บริการจัดจดทะเบียน ชลบุรี-รับทำบัญชี ชลบุรี, รับทำบัญชี ศรีราชา, สำนักงานบัญชี บ่อวิน, สำนักงานบัญชี บางพระ, ปลวกแดง, พัทยา, ชลบุรี, รับจดทะเบียนบริษัท ระยอง

บริการดูแลบัญชี รับทำบัญชี ชลบุรี ศรีราชา และภาษีอากรให้กับผู้ประกอบการใหม่ ทั้ง SMEs 

และผู้ประกอบการรายย่อย ในเขต รับจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี รับจดทะเบียน  

บริษัท ระยอง ฉะเชิงเทรา

     สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา

         - คุณจะได้การทำบัญชีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักบัญชีและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด

         - คุณมั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี

         - ไม่ต้องประสบปัญหาในการรับสมัครพนักงาน และฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

         - คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชีได้

         - คุณจะทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

     บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย

     1.) ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

        -ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร

        - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

        - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

             # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

             # จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม -VAT (ภพ.30)

             # จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

             # จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

             # ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

     2.) ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

            # จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

            # จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)

            # จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

     3.) ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

           # ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง

           # ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

           # บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อสมุดบัญชีขายสมุดบัญชีรับเงินสมุดบัญชีจ่ายเงินสมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อยสมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

           # จัดทำงบทดลอง และงบการเงิน

           # จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

           # จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

           # จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่นรายละเอียดลูกหนี้รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น

           # ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

           # ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม 

                     ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-จ่ายเงินสดย่อย-ฝากธนาคาร-ผ่านเช็ค-รายการ ปรับปรุง) โดยคำนึกถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบ และความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ต้องใช้

             สนใจติดต่อคุณอุ๋ย   081-577-9588


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด  ชลบุรี บางแสน ศรีราชา

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

 


สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717, 038-387-718, 081-577-9588 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์ topfive2006@yahoo.co.th

Visitors: 70,367