สิ่งที่คุณจะได้รับในบริการ

บัญชีเราให้บริการในเขตอุตสาหกรรมเป็นหลัก

    เช่น นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เป็นต้น บริการของเราได้แก่

   • ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีประจำเดือน/ประจำปี

   • ให้บริการด้านปิดงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี

   • ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

   • ให้บริการด้านตรวจสอบ BOI

   • ให้บริการด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

   • ให้บริการด้านการดำเนินการของเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

   • ให้บริการด้านการขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพื่อขอเลขทะเบียนนายจ้าง

   • ให้บริการด้านการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่ม-ลด ทุนจดทะเบียนคัดหนังสือรับรองบริษัท เป็นต้น


อย่าลืมเป็นเพื่อนกับเราใน Line  เพื่อติดตามการแจ้งข่าวสาร และโปรโมชั่นอัพเดทใหม่ๆจาก

บริษัท ตรวจสอบบัญชี ท๊อปไฟว์ จำกัด  ชลบุรี บางแสน ศรีราชา

รวมถึงการปรึกษาหรือสอบถามราคาท่านสามารถเพิ่มเพื่อนกับเราได้เลยค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ


สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717, 038-387-718, 081-577-9588 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์ big4_2013@yahoo.co.th

Visitors: 70,367