บริการรับจดทะเบียนบริษัท, เปิดบริษัทใหม่, สำนักงานบัญชี, จดจัดตั้งบริษัท

เพิ่มเพื่อน

จดทะเบียนบริษัท จดจัดตั้งบริษัท เอกสารที่ต้องเตียมจดทะเบียนบริษัท ชลบุรี ระยอง ศรีราชา พัทยา กรุงเทพ ปราจีน

         ขอบเขตการทำงาน

                - บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด

                - บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษีอากร

                - บริการจดทะเบียนเลิกกิจการบริษัทห้างหุ้นส่วน ชำระบัญชี พร้อมกับจัดทำงบเลิกกิจการ และตรวจสอบบัญชี

                - บริการจดทะเบียนนายจ้าง - ลูกจ้าง

                - บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่ม - ลด ทุนจดทะเบียน เป็นต้น

                - บริการจดทะเบียนพาณิชย์

                - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 

สนใจกรุณาติดต่อ : คุณพรผกา (อาจารย์อุ๋ย) 038-387717038-387-718081-577-9588 

(เวลา 08:00 – 17:00 น.) ยกเว้น วันอาทิตย์  ติดต่อผ่านอีเมลล์  topfive2006@yahoo.com

Visitors: 67,595